// Produkty

1. Uchwyty do mocowania rur typ H.

– odmiana ciężka
– odmiana lekka

2. Uchwyty do mocowania rur typ S

3. Podwiesia rur typ HP i PRZ.

4. Uchwyty rur typu FS.

5. Obejmy rur kabłąkowe typu DP i DS:
– odmiana lekka
– odmiana ciężka

6. Obejmy rur sprężyste typu US

7. Płytki mocujące dozowniki centralnego smarowania.